Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yeni Girişimin Finansman Sunumu

Türkiye’ye duyulan ilgi arttıkça, Türk girişimcilerinin yeni fikirleri için finansman bulma olasılıkları da artacak. Bugünden birçok girişim sermayesi fonu Türkiye’de cazip yatırım fırsatları aramaya başladı. Ancak, bu fonların karşılaştıkları en önemli sorun ya yeterince cazip girişimlerin olmaması, ya da girişimcilerin bu fonlardan finansman sağlama konusundaki yaklaşımlar hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterli olmaması.

Bu nedenle, yeni girişimcilerin hem proje hazırlığında, hem de projenin pazarlanmasında dikkat etmesi gereken konular var. Ayrıca, girişim hakkında finansman sağlayabileceklere yapılacak sunuşun da profesyonelce hazırlanması önem taşıyor. Bu hazırlık genellikle işin stratejisini, iş planını ve bütçesini 20 dakikayı geçmeyen bir şekilde sunmayı ve gelebilecek soruları inandırıcı ve tutarlı bir şekilde cevaplandırabilmeyi gerektiriyor.

Öncelikle, sunuştan beklenti hemen finansman kararı alınması olmamalı. Sunuş, daha detaylı inceleme için giriş sınavı olarak algılanmalıdır. Bu aşamadaki başarı şansı, üniversite sınavından fazla değil. Tekliflerin büyük çoğunluğu bir daha şans bulmamak üzere ilk sunuştan ileriye geçemiyor. İyi sunuş tekniklerine hakim olmak önemli olmakla birlikte, başarılı bir sunuş için yeni girişimin gerçekten iyi hazırlanmış olması, bir başka ifadeyle ev ödevinin çok iyi yapılmış olması gerekiyor.

Yeni girişimin başarılı olabilmesi için önemli ön şartlardan birisi ‘tutku’. Girişimcinin finansman sağlamaya çalıştığı projeye tutkuyla bağlı olması, onu her yönüyle araştırmış ve inanmış olması projeye finansman sağlayacakları da etkiliyen bir unsurdur. Savaştıkları amaç uğruna can vermeyi göze almayanlar, savaşı kazanamazlar. Ancak, tutkunun verilere dayalı sağlıklı bir değerlendirmenin yerini tutmayacağını da vurgulamak gerekir. Bu nedenle, projeyi başarıya ulaştıracak takımın projeye inancı kadar, hazırlık düzeyinin de yüksek olması o projeye yatırım yapacaklar açısından önem taşıyor.

Sunuşta önemli konulardan birisi de konunun özüne inebilme becerisidir. Projeyle ilgili her türlü detay bilginin paylaşılması değil, projeyi cazip kılan temel noktaların ön plana çıkarılması önem taşır. Kısa bir sunum yapabilmek için iyi hazırlanmak ve projenin özüne inebilmek gerekir. Bu nedenle, sunuşu yapacak kişinin hem zaman olarak, hem de kapsayacağı konular olarak kendini sınırlandırması ve kritik gözle değerlendirilmek üzere bir kaç kez deneme sunuşu yapması faydalı olur.

Projenin sahibi olan ekip, sadece projeyi değil, aynı zamanda kendilerini de pazarladıklarının bilincinde olmalı. Çünkü finansman sağlayacaklar sadece fikrin cazibesini değil, aynı zamanda projeyi gerçekleştirmek isteyen ekibin yetkinliğini, disiplinini ve takım olarak çalışabilme becerisini de değerlendirmek ister.

Proje finansmanı sağlayanların üzerinde durdukları öncelikli konulardan birisi de projenin ne kadar odaklanmış olduğudur. Dünyanın sorunlarını çözme iddiasındaki büyük projeler, genellikle inandırıcı olmaktan uzak olur. Bu nedenle, pazarda hangi müşteri kesitinin, hangi ihtiyacının nasıl karşılanacağı sorusunu net bir şekilde cevaplandırabilmek önem aşıyor. Bu nedenle, projenin ürününün çok farklı pazarlara hitap edebildiğinin, teknolojinin kolaylıkla ölçeğinin büyütülebileceğinin iddia edilmesi veya bu konuda rakip olmadığının ve girişimcinin bulunmaz hint kumaşı olduğunun belirtilmesi, yatırımcılar açısından projenin yeterince hazırlanmadığı anlamına gelir.

Özetle, iyi bir proje geliştirebilmek ve bu projeyi iyi pazarlayabilmek ciddi bir çalışma, odaklanma ve tutkulu bir yaklaşım gerektiriyor.