Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yeni İş Geliştirmek

Yeni iş geliştirme konusunda başarılı olan şirketler fırsatları değerlendirebilme ve büyüme konusundaki performanslarıyla değer yaratabiliyorlar. Ancak, özellikle sistemleri oturmuş, büyük ve başarılı şirketlerin yeni iş geliştirme performansları pek de iyi değil. Yeni iş geliştirmede başarıyı yakalayabilen şirketlerin dikkat ettikleri unsurları inceleyerek önemli dersler çıkarabiliriz.

Yeni işler geliştirmeye önem veren şirketler öncelikle mevcut ve başarılı oldukları iş ile yeni işi ayrı tutmaya dikkat ediyorlar. İnsan kaynakları politikaları ne kadar içeriden yükselmeye önem veirirse versin, yeni işe dışarıdan da eleman alarak kurumsal at gözlüklerini aşmaya, yeni fikirleri takıma aşılamaya çalışıyorlar. Yeni iş ile ilgili performans değerlendirmelerinde sadece sonuçlara odaklı bir değerlendirme yerine girdilere ve süreçlere de dikkat edilen bir yaklaşım sergiliyorlar. Örneğin, mevcut işlerini ve yeni işleri aynı toplantıda değerlendirmemeye özen gösteriyorlar. Yeni işte bilinmezlerin daha çok olabileceği bilinciyle değerlendirmelerde daha esnek yaklaşımlar sergiliyorlar. Yeni iş için anahtar göstergeleri belirlerken mevcut alışkanlıkları aşıp, yeni işe ve işin gelişmesine yönelik konulara ağırlık veriyorlar. Kurumsal kültürü güçlü olan ve başarıyı belli bir iş modeliyle yakalamış olup, farklı modelleri denememiş şirketlerin, bu esneklikleri göstermesi daha güç oluyor.

Yeni geliştirilmek istenen işin mevcut işten gelecek kaynaklara bağlı olması, mevcut işin durgunluğa girmesi, yeni işin mevcut işi zorlaması (Örneğin, HP’de yazıcı satışlarının, yeni çıkan laser yazıcılarla zora girmesi gibi) yeni işi geliştirmekle görevli ekibin yeterli kaynaklara kavuşamamasına ve dolayısıyla, başarısızlığa yol açabiliyor. Bu nedenle şirkette yeni işi destekleyen üst düzey yöneticilerin bulunması önem taşıyor.

Yeni iş geliştirirken, ekibin aşırı derecede kurumsal standartlara uyum sağlamasının istenmesi, iş geliştirmeyi zorlaştırıcı bir etki yaratabiliyor. Özellikle, insan kaynakları poltikaları, bilgi sistemleri standartlarıyla ilgili olarak en azından bir dönem için esneklik gösterilmesi yeni işin gelişmesine yardımcı olabiliyor. Üst yönetimin beklentileri açısından da bütçeye uyumun daha esnek olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle, yeni iş geliştiren ekipleri şirketten uzak, öğrenme odaklı, yenilikleri hızla deneyebilecek kaynaklarla donatılmış olarak kurmak fayda sağlıyor.

Yeni işi geliştiren ekibin de zaman içinde belirsizlikleri gidermek ve daha net bütçeler yapma konusunda duyarlı olmaları ve başta sağlanan esnekliği performans disiplininden uzak olmak olarak değerlendirmemeleri gerekiyor. Neleri öğrendikleri kadar, neleri bilmediklerini ve bunları nasıl ve ne zaman öğreneceklerini bilmeyenler, belirsizliği ve dolayısıyla kaynak sıkıntısını aşmakta güçlük çekerler.

Yeni iş geliştirirken alınacak en önemli derslerden birisi de daha az işi daha hızlı olarak yapmaya odaklanmaktır. Yeniliğin tabiatında olan belirsizliği aşabilmek için hızla piyasa testine girmek fayda sağlıyor. Herşeyi mükemmel hale getirdikten sonra piyasaya çıkma arzusu, belirsiz bir ortamda yeni işin kaynak ihtiyacının yüksek olamasına neden oluyor. Unutulmaması gereken konu, bir çok önemli işin çok küçük kaynaklarla bir evin garajında, veya bir okulun labratuarında başlatılabilmiş olduğudur.

Özetle, yeni iş geliştirebilmek için, yeni ve esnek organizasyon yapılarına ve belirsizliği yönetebilme deneyimi gerekiyor. Yeni iş geliştirmede en önemli hatalar, kurumsal kıskançlıklara ve çıkar çatışmalarına fırsat vermek, gelişme döneminde kurumsal standartlarla ekibin elini kolunu bağlamak, ve piyasaya çıkarken yavaş kalmaktır. Bu nedenle, üst yönetimin doğrudan ilgi ve desteğini sağlamak, yeni işi mevcut boyutuyla (çok küçük) değil, potansiyeli ile değerlendirmek anlayışı başarı şansını artırıyor.