Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yeni İşlere Girmek

İşlerin özellikle iyi veya kötü gittiği dönemlerde birçok girişimci ya mevcut işlerinin yanısıra, ya da eski işlerinin yerine geçmek üzere yeni girilecek iş alanları belirlemeye çalışırlar. Özellikle ülkemizde, yeni iş alanlşarı belirlenirken, ‘komşudan etkilenme sendromu’ ön plana çıkar. İyi kazanç sağlayan bir iş görüldü mü o işin aynısını yapmaya özenilir. Bu yaklaşım, kendisini yeterince ayrıştıramamış ilk girişimciyi de, yeni girişimiciyi de olumsuz etkileyebilir. Oysa, rekabette kalıcılı bir üstünlük sağlayabilmek için önce stratejik bir düşünce sürecinin işletilmesi önemli faydalar sağlayabilir.

Önemli olan karşılanmamış bir ihtiyacı karşılamak, veya belli bir ihtiyacı karşılamak üzere kopyalanması güç farklı bir yaklaşım sergileyerek daha etkin çözümler üretmektir. Yeni bir işte başarılı olabilmek için dikkat edilmesinde fayda görülen bazı konular var.

Öncelikle, bir piyasaya ilk girmek bazen çok önemli avantajlar getirmekle birlikte, çoğu kez yeni bir piyasa oluşturmanın yükleri ilk girişi yapanı değil, ilk firmanın finansman gücünün tükendiği aşamada devreye giren ve onu satın alanları avantajlı kılabiliyor. Örneğin belli bir yörede açılan ilk oteller, o otelleri inşa edene değil, daha sonra satın alanlara yar olur. Bu nedenle, yeni bir piyasaya girerken finansman gücü planlamasında başarının gecikebileceği göz önüne alınmalıdır. Benzer bir şekilde, bir işin başarıya ulaşamamış olması da bundan sonra da başarılı olmayacağı anlamına gelmez, önemli olan ne gibi özgün fiziksel ve entelektüel sermayenin yaratılmış olduğu ve bu sermayenin önümzdeki dönemdeki potansiyel getirisidir. Bu nedenle, birçok firma nefesi tükenen şirketleri alma stratejisiyle hem zaman kazanmayı, hem rekabeti azaltmayı, hem de yaratılmış olan sermayeyi etkin hale getirmeyi sağlayarak başarılı olabiliyor. Örneğin, büyük ilaç firmaları kendi ar-ge departmanlarında ürettiklerinden daha büyük başarıları satın alımlarla sağlayabiliyorlar.

Dikkat edilmesi gereken bir başka unsur, ilk girişte yapılan yatırımın ölçek ekonomisine uygun boyutlarda olmasıdır. Önce ufak ufak başlayalım yaklaşımı ve ölçek ekonomisini yakalayacak yatırımlar planlama yapılmamış olması pastayı başkalarının yemesine neden olabilir. Küçük yatırımlarla piyasanın test edildiği durumlarda bile, bir sonraki aşamada hızlı büyümeyi sağlayacak kaynak planlamasının yapılması başarı için önem taşımaktadır.

Yeni girilecek alanlarda gerekli olan önemli yetkinliklere haiz olunduğundan emin olmak da yeni işlerde başarı için önemli bir unsurdur. Yeni bir işe, yeni elemanla ve yeni bir yörede girmek aşırı risk oluşturur ve genellikle başarısızlığı getirir. Bu nedenle, mevcut yetkinliklerle sinerji yaratacak alanlara öncelik verilmesi başarı şansını artırır.

Yeni girilecek alanda piyasa bilgisinin ve ilişkilerin önemli olduğu durumlarda mevcut rakipler daha güçlü olur. Oysa, teknolojik gelişmelerin veya farklı yaklaşımların önemli olduğu sektörlerde yeni girşimcilerin esnekliği ve başarı olasılığı artar. Örneğin, Dell firmasının doğrudan satış modeli geniş bayilik teşkilatı olan mevcut rakiplerce kolay taklit edilemeyecek bir yaklaşı olarak büyük başarı kazanmıştır. Diğer yandan, Ülker firmasının ülke içindeki dağıtım gücü ve ilişkiler ağı yeni girdiği birçok alanda rakiplerine göre bir avantaj yakalamasına yardımcı olmaktadır.

Özetle, yeni işlerde başarı için öncelikle strateji gereklidir. Strateji oluşturuken bir yandan piyasadaki boşluklar tespit edilemye çalışılırken, diğer yandan da niçin bizim firmamızın bu boşluğu doldurmada farklılık yaratabileceği soruları detaylı bir şekilde cevaplandırılmalıdır.