Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yeni Yıl Hedefleri

Her yeni yılda milyonlarca insan kendilerine gelecek yıl ile ilgili olarak birçok hedef koyuyor. Ancak, bir sonraki yılbaşı geldiğinde bunların büyük çoğunluğunun gerçekleşmediğini görüyor. Kriz yılı beklentisinin olduğu 2009’da özellikle iş sahiplerinin veya gemiyi sağlam bir limana eriştirmekle yükümlü kaptanların, üst düzey yöneticilerin koyacakları hedefler ulaşmaları kurumları için yaşamsal önemde olabilir. Bu nedenle, hedeflerine ulaşma becerisini gösterenlerden öğrenmenin her zamankinden daha da önemli olduğu bir yılbaşı yaklaşıyor.

Yeni yılda hedeflere ulaşmanın ilk adımı zorlayıcı ancak gerçekçi olan sınırlı sayıda hedef belirlemektir. Bu nedenle ilk önce mevcut durumun bir hesabını çıkartmak, daha sonra gerek mekan, gerekse zaman açısından bir temizlik yaparak öncelikleri belirlemek gerekiyor. Örneğin, geçen sene zamanını nasıl kullandığını bilmeyen bir yöneticinin önümüzdeki sene zaman kullanımındaki verimini artırması güç olur. Benzer şekilde ofisinde veya fabrikasında alan kullanımı konusunda bilgisi olmayan veya envanterinde birikmiş stokları bilmeyen bir yöneticinin bu konudaki performansını geliştirmesi güç olur.

Envanter belirlemek denince ilk akla gelen fiziksel ürünlerin envanteri oluyor. Ancak, iyi hedef belirlemenin temel girdilerinden birisi de kurumun entelektüel sermayesinin envanteri konusunda çalışma yapılmış olmasıdır. ‘Şirkette hangi yetkinlikler, hangi düzeydedir ve hangi hızda gelişmektedir?’ sorularının cevabını bilmeksizin gelecek sene için gerçekçi ve zorlayıcı hedef belirlemek mümkün olmaz. Envanter belirleme kavramı içerisinde geçen sene içinde hangi başarılara nasıl ulaşıldığı ve başarısızlıklardan ne gibi dersler çıkarıldığı da yer almalıdır. Hatalarından öğrenmeyen organizasyonlar, aynı hataları yapmaya devam ederler!!

Ölçülmeyen performans geliştirilemez. Yeni yıl için belirlenen hedeflerin, ölçülebilir olmasına ve yıl içinde düzenli olarak hedefe yaklaşımın ölçülmesine dikkat etmek performansı geliştirmenin temelidir. Bir şirketin belirlenen hedefe ulaşabilmesi için tüm çalışanlarıyla birlikte hedefi anlaması ve bu hedefe odaklanacak motivasyona sahip olması gerekir. Bu nedenle, hedeflerin heyecan verici olması ve kişisel performans ile ilişkilendirilmesi önem taşır. Şirket hedefleri ile çalışanların hedefleri arasında kazan-kazan ilişkisi kurulmasını sağlamak belirlenen hedeflere ulaşabilme olasılığını artırır. Bu bağlantının sağlıklı kurulabilmesi için hedeflerin zamanlamasının uyumlu olması veya en azından uyumlu zamanlamalardaki durum ile ilgili ara hedeflerin zaman kısıtlarıyla birlikte belirlenip, iletişiminin kurulması önemlidir.

Kaynaklar sınırlıdır. Bu nedenle, belki de en önemli kaynak olan zamanı etkili kullanabilmek için sınırlı sayıda hedef belirlenmesi ve delege etme konusunda hasis davranılmasının, en kısıtlı kaynak olan zaman üzerinde oluşturabileceği sınırlamaların iyi anlaşılması önemlidir. Bu nedenle, hedefe ulaşabilmek için gerekli adımların haftalık planlar bazında belirlenmesi ve takip edilmesi özellikle dinamik pazar ortamlarında hedefe ulaşmayı, gerektiğinde uyarlamalar yapmakta gecikilmemesini sağlar.

Şirketlerin başarısı sadece işlerini iyi yapmakla değil, aynı zamanda bu konudaki performanslarının müşterileri tarafından da iyi anlaşılmasıyla sağlanır. Bu nedenle, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerindeki sorumluluğu sadece bir departmanın değil, tüm çalışanların benimsemesini gerekir. Piyasada oluşturulacak tutarlı imaj ancak bir şirketin tüm çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte tutarlı davranış sergilemeleriyle sağlanır. Mevlana’nın dediği gibi “Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol” anlayışıyla uyumlu olabilmek için kurumdaki herkesin ortak bir ideal ve hedef etrafında odaklanması kritik önem taşır.

Hedeflere ulaşabilmek için kurumun sadece ürün ve pazar performansını değil, aynı zamanda öğrenme ve yenlikçilik performansını da geliştirmesi gereklidir. Bu nedenle, yeni yıl hedefleri arasında sadece iş sonuçlarını değil, aynı zamanda gelişim odaklı hedefleri de dahil etmek, sürdürülebilirlik için faydalı olur. Benzer şekilde, sürdürülebilirliğin bir başka şartı da toplumsal sorumluluk konusunda duyarlı olmaktır. Bu ise toplumsal sorumluluk konusundaki hedeflerin de belirlenmesi ve takip edilmesiyle sağlanabilir.

Özetle, yeni yıl yeni hedefler ve yeni heyecanlar için güzel bir başlangıç noktası olabilir. Ancak, başarıya ulaşmak ve onu sürdürülebilir kılmak için iş-gelişim-toplumsal sorumluluk açısılarından dengeli bir şekilde belirlenen sınırlı sayıdaki hedef etrafında odaklanmanın sağlanması, bu hedeflerin ölçülebilir olması ve düzenli olarak takip edilerek, hedefler etrafında kazan-kazan ilişkisi kurulması başarı şansını artırır.

Başarılı bir 2009 dileklerimle…