Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yenilikçilik İçin Yaklaşımlar

Şirketler başarı için yenilikçiliği kurumsal kültür haline getirmeli. Ancak, genel kanı yenilikçiliği bilimsel buluşlarla özdeşleştiriyor. Bu nedenle, yenilikçilik için gerekli yatırımların yüksek olacağı ve getirilerinin uzun vadede gerçekleşebileceği düşüncesi şirketleri bu konuda atalete yönlendirebiliyor. Oysa doğru soruları sormak, yenilikçilik açısından doğru cevapları bulmanın en temel yöntemi.

Doğru sorular çeşitli kategorilerle ele alınabilir. Yeniliçilik için ilk yaklaşım mükemmeli hayal etmekten geçiyor. Örneğin, ürün veya hizmetlerimizi kullanan her müşterimiz hakkında isteyebileceğimiz tüm bilgilere sahip olabilsek, iş yapış şeklimizi nasıl değiştirirdik? Veya, ürünümüzü kullananlar açısından ideal ürün nasıl olurdu? gibi sorular sormak ideali hayallerimizde canlandırabilmeyi sağlar. Bu şekilde belirlenebilecek hedefler, ürün ve hizmetlerimizi üretirken ne gibi farklı yaklaşımlar üretebileceğimiz konusuna ışık tutar.

İkinci yaklaşım mevcut ürün ve hizmetlerimizin kullanımındaki kısıtları incelemekten geçiyor. Bu nedenle, ürünlerimizi kullananların yaşadıkları sıkıntıları iyi anlamak, potansiyel olarak gördüğümüz ancak bir türlü ürünlerimizi başarıyla satamadığımız kesimlerin bu davranışlarının nedenlerini anlamak bize önemli ipuçları verebilir. Özetle, güç müşterileri anlamak onlar için çözümler üretmek aslında şirketimize güç katar.

Üçüncü yaklaşım şirketimizi yönetirken toplamlara ve ortalamalara bakarak değil, aynı zamanda her müşteri kesitinin farklılıklarını anlayacak bilgi altyapısını oluşturup, müşteri kesitlerine göre yönetimi içeriyor. Örneğin, ürünlerimizi kullanmak için özel çabalar gösteren ve yatırımlar yapan müşterilerimiz belki de bize yenilikçilik alanları hakkında önemli ipuçları vermektedirler. Pazarladığımız ürün ve hizmet paketinin tümünü birlikte kullanmayanlara farklı paketler ve farklı fiyatlar sunulabilinir. Ürünlerimizi kullanabilmek için başka yatırımlar yapanlar ve sunduğumuz paketin tamamını kullanamayanlar aslında ürünümüze bizim biçtiğimizden daha yüksek değer biçiyorlardır. Bu nedenle, bize yenilikçilik için önemli fırsatların olduğunu göstermiş oluyorlar.

En iyilerle kıyaslama çalışmaları yenilikçilik açısından önemli ipuçları verebilir. Ancak, en iyiyi sadece kendi sektöründe değil, bir fonksiyonu en çok ve en iyi yapan farklı sektörlerdeki uygulamalarda aramak gerekir. Örneğin, II Dünya savaşında tanklarıyla çok hızlı ilerleyen Alman ordusu, süvarilerini aynı hızda ilerletmekte zorlanınca kıyaslamayı diğer ordularla değil, hayvanları bir yerden bir yere en hızlı şekilde ulaştırabilen sirklerle yapmayı seçmişti!!

Yenilikçilik için dikkat edilebilecek bir diğer alan da dünyada yeni gelişmekte olan teknolojilerin kendi işimize nasıl adapte edilebileceğini sorgulamaktır. Örneğin, bilişim teknolojilerindeki gelişimler saha personelinin yönetimi ve çalışma düzeninde önemli verimlilik artışlarına neden oldu. Üstelik yeni teknolojileri içeren ürünlerde gözlemlenen hızlı fiyat düşüşleri bu teknolojilerin tahminlerden daha hızlı işimize adapte edilebileceğini gösterir.

Özetle, yenilikçilik sadece labratuarlarda veya yeni ürün tasarımcıları tarafından gerçekleştirilen bir yaklaşım değil, bir kurum kültürüdür. Bu kültürün geliştirilmesi, beslenmesi ve sürdürülebilir kılınması şirketlerin başarıyı yakalayabilmeleri için büyük önem taşır. Bu kültürü oluşturabilmenin en temel adımı da doğru soruları sorabilmekten geçmektedir.