Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yenilikçilik

Değer yaratmanın temeli yenilikçilikten geçiyor. Genel kanının aksine, şirketlerin yenilikçilik gösterebilecekleri alanlar sadece yaratıcı yeni ürün çıkarmakla sınırlı değil.

Önemli alanlardan birisi iş modelinde yapılabilecek yenilikçiliktir. Örneğin, otomobil satışı yerine kiralama modeline geçiş, sadece üretim ve satıştan değil, aynı zamanda bakımdan da kar elde edebilmeyi ve müşteriler ile daha uzun vadeli ilişkiler kurabilmeyi sağlıyor.

Yenilikçilik yaratılabilecek konulardan bir başkası da sadece şirket içi faaliyetlere değil, aynı zamanda eko sistemin tümüne odaklanan yaklaşımlar geliştirmektir. Örneğin, Arçelik’in başarısının en önemli nedenlerinden birisi Vehbi Koç’un bayi ve servis teşkilatının seçilmesine ve iyi yönetilmesine vermiş olduğu önemin ortaya çıkardığı eko sistemin gücüdür. Turkcell fşrması da katma değerli servislerin üretilebilmesi için birçok farklı yenilikçi şirketi destekleyerek, onlara bir dağıtım kanalı sunarak kendi müşterilerinin sadakatini artırabilmektedir.

Ana süreçlerde yapılabilecek yenilikçilik de şirketlere önemli avantajlar sağlayabilir. Örneğin, Wal-Mart firmasının veya Toyota’nın tedarik süreçlerinde gerçekleştirmiş oldukları tam-zamanında-tedarik gibi yenilikler bu şirketlerin başarılarını sağlamada önemli bir rol oynamıştır.

SAP şirketi ise birçok şirket için önemöli olan destek süreçlerden bilgi sistemleri konusunda getirdiği yeniliklerle sadece kendisi için yeni bir pazar yaratmakla kalmadı, aynı zamanda müşterilerinin destek süreçlerinde verimliliği ve sürekliliği artırarak onlara rekabet avantajı ve hızlı büyümeyi yönetebilme yetkinliği kazandırıyor.

Ürün veya hizmet ile ilgili yenilikçilik de birçok farklı boyutta ele alınabilir. Örneğin, ürünün performansında yapılan gelişmeler şirketlere önemli avantajlar sağlayabiliyor. Toyota’nın farklı enerji kaynaklarıyla çalışabilen otomobilleri petrol fiyatlarının artmasıyla gözde bir ürün haline geliyor. Apple firmasını iPod ürünü insanlara müzik tüketimini kişiselleştirme ve her yerde ulaşma fırsatı sunarak fark yaratılmasını sağlıyor.

Yenilikçilikin uygulanabileceği bir başka önemli alan da dağıtım kanallarıdır. Örneğin, Dell firmasının internet üzerinden bilgisayar satması veya Amazon’un kitap ve CD pazarlaması rakipleriyle aralarında önemli bir farklılaşma sağlamalarına yardımcı oldu. Türkiye’de www.yemeksepeti.com birçok restoranın evlere servis sağlamasına aracılık ederek yeni bir kanal oluşturulmasına güzel bir örnek oluşturuyor.

Şirketler bu farklı alanlarda yenilikçilik potansiyellerini geliştirebilmek için öncelikle içe dönük olmaktan kurtulmaya dikkat etmeli ve herşeyi kendilerinin en iyi yaptığını sanma hatasına düşmemeliler. Bu açıdan kurum kültürü önem taşıyor. Örneğin, Nokia firması tasarımcılarının yeni trendleri önceden algılayabileleri için California’da zaman geçirmelerini sağlaması yenilikçilik kültürü açısından ilginç bir uygulama olarak ortaya çıkıyor.

Şirketin çalışanlarını seçerken farklı disiplinlerden ve farklı kültürlerden insanları bir arada çalıştırabilme yetkinliğini de geliştirmeye dikkat etmeleri de yenilikçilik kültürü oluşturmanın bir aracı olarak ortaya çıkıyor. Altı sigma gibi önemli kalite araçlarını kullanma yetkinliklerinin yaygın olduğu şirketler de yenilikçilik konusunda başarılı olabiliyor.

Müşterilerin, tedarik zincirinin herhangi bir halkasında yer alanların arasında en zor beğenenleri dinlemek ve her hatayı bir iyileştirme fırsatı olarak tanımlamak da yenilikçilik kültürü oluşturmada faydalı oluyor.

Yenilikçilik kültürünü süredürülebilir kılmanın en önemli araçlarından birisi de gerek çalışanlar açısından, gerekse tedarik zincirinin farklı halkalarında yer alanlar açısından, hatta müşteriler açısından yenilikçiliği teşvik eden davranışları ödüllendirmektir.

Özetle, yenilikçilik sadece labratuarlarda veya yeni ürün tasarımcıları tarafından gerçekleştirilen bir yaklaşım değil, bir kurum kültürüdür. Bu kültürün geliştirilmesi, beslenmesi ve sürdürülebilir kılınması şirketlerin başarıyı yakalayabilmeleri için büyük önem taşır.