Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Yönetim Danışmanları Günü

Yaşam kalitesini geliştirmenin yolu yönetim kalitesini geliştirmekten geçiyor. Yönetim kalitesini geliştirmede en önemli rol kurumların liderlerine düşüyor. Bir kurumda liderlerin bütünsel bakış açısıyla konulara bakabilen, kurumsal değişim ve gelişim konusunda liderlere destek olan bağımsız profesyonellere yönetim danışmanı deniyor. Dünyada bu sene ilk kez 19 Haziran günü yönetim danışmanları günü olarak kutlandı.

Yönetim danışmanları bir toplumda bilgi ve deneyim aktarımında katalizör rolünü oynarlar. Bu nedenle, bir ülkedeki yönetim danışmanlığı sektörünün gelişme düzeyi ülkenin refah düzeyi ile yakından ilgilidir. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik bilgiyi üretme, biriktirme, kullanma ve paylaşma konsundaki yetkinlikleridir. Toplumlar arasındaki refah düzeylerini belirleyen en önemli özellik de bu yetkinlikler arasındaki farklardır. Örneğin, ülkelerin kişi başına GSMH farklılıkları ihracatlarının ne kadar bilgi ve bilgiye dayalı ürünler içerdiği ile açıklanabilmektedir. İhracatı ağırlıklı olarak tekstil ürünleri olan ülkelerde kişi başına GSMH $3000 civarındayken, ağırlıklı ihracatı otomotiv olan ülkelerde bu rakam $5000 seviyelerinde seyrediyor, ağırlıklı ihracatı daha çok bilgi içeren ilaç gibi kalemlerden oluşan ülkelerde bu rakam $15.000 çıkıyor, tasarım ve yazılım gibi daha çok bilgi içerene ürün ve hizmetleri dünyaya pazarlayabilen ülkelerde ise bu rakam $20.000’ı aşıyor. Konuyu şirketler açısından değerlendirdiğimizde en hızlı büyüyen ve en hızlı değer yaratan şirketlerin bilgi ağlarını en iyi yöneten şirketler olduğunu görüyoruz. Bir Microsoft’un, bir Google’ın ne kadar kısa bir sürede kendilerinden çok daha yüksek sabit yatırımlara ve varlıklara sahip şirketlerden daha değerli bir konuma gelmeleri bu konudaki en etkileyici örnekler olarak karşımıza çıkıyor.

Şirketlerin temel amacı değer yaratmaktır. S&P 500’ü oluşturan şirketlere baktığımızda 1980’lerde piyasa değerlerinin fiziksel varlıklarının değerinden yaklaşık %50 üstünde olduğunu, 1990’larda piyasa değerlerinin fiziksel varlık değerlerinin 3 misline ulaştığını, 2000’lerde ise daha şimdiden piyasa değerinin fiziksel varlık değerlerinin 10 misline ulaştığı gözleniyor. Peştemaliye olarak ifade edilen piyasa değeri ile fiziksel varlıkların değeri arasındaki fark aslında şirketlerin bilgi birikimleri ve yaratıcılıkları ile belirlenen entelektüel sermayeyi ifade ediyor. Bu gelişmelerin de açıkça gösterdiği gibi şirketlerin temel amacı olan değer yaratabilmenin temeli gün geçtikçe yönetim kalitesini geliştirebilmekten, şirketlerin bilgi birikimlerini ve süreçlerini daha iyi yönetebilmekden geçiyor.

Türkiye’nin duayen iş adamlarından Vehbi Koç’un da dediği gibi en pahallı deneyim, bizzat uygulayarak elde edilen deneyimdir. Bu nedenle başkalarının deneyimlerinden faydalanmak, öğrenmeyi hızlandırır ve hata oranını azaltır. Yönetim danışmanları şirketler arasında deneyim paylaşımını artırmaya yardımcı olarak, gelişimi hızlandırır ve değişim maliyetlerinin en aza indirilmesine yardımcı olur.

Yönetim danışmanlarının en önemli başarı şartı birlikte çalıştıkları şirketlerin güvenini kazanmaktır. Çünkü, güven olmaksızın değişim konusunda kurumu harekete geçirebilmek neredeyse imkansız olur. Uygulanamayan fikir ve öneriler ise katma değer yaratmaktan uzak olur. Bu nedenle uygulanabilir projeler, güven oluşturmaya bağlıdır.

Yönetim danışmanlarının bu güveni kazanabilmeleri için topluma, mesleğe ve müşterilere karşı yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri gerekiyor. Uluslararası yönetim danışmanlığı sertifikası danışmanların bu yükümlülüklere uyduğunu belgeler. Bu yönüyle bu sertifikasyon süreci nitelikli yönetim danışmanlarının ulusararası piyasada tanınmalarına yardımcı olur.

Güven kazanabilmek için yönetim danışmanları sadece yetkin oldukları konularda hizmet vermeye dikkat etmeli, önerilerinde müşterinin uzun vadeli çıkarlarını korumalı, müşteriden edindiği bilgilerin gizliliğini korumaya özen göstermeli ve önerilerinin başka çıkarlar nedeniyle farklılaşmasına fırsat vermemelidir.

Yönetim danışmanlığı hizmeti alanlar, danışmanın güvenilirliğine, bilgi ve deneyimine önem vermeli; projeden beklentileri konusunda açık ve net olmaya gayret etmelidir.

Özetle, yönetim danışmanlığı ülkemizde ve dünyada gelişmekte olan profesyonel bir iş alanı olup, şirketlerin ve kurumların geleceğe hazırlanmalarında farklı bakış açılarına, geniş deneyimlere ve bilimsel yaklaşımlara dayalı metodolojilere ulaşabilmelerini sağlar. Bu şekilde yönetim kalitesini artıran kurumlar yaşam kalitesinin artmasına da yardımcı olurlar.