Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Dr. Argüden UN Global Compact Yönetim Kurulu’nda

Geçtiğimiz yıl kurulan UNGC Ulusal Ağlar Dünya Danışma Kurulu, Dr. Argüden’i Başkan seçti.  110 ülkenin Ulusal Yerel Ağını temsil eden Kurulun Başkanı olarak Dr. Argüden, UN Global Compact Yönetim Kurulu’nda da görev yapacak. 

10,000’i aşkın imzacısıyla dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact ‘sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi’ vizyonuyla çalışıyor.

UN Global Compact Yönetim Kurulu Başkanlığını BM Genel Sekreteri  Ban Ki-moon yapıyor ve Yönetim Kurulunda Unilever, BASF, Citibank, Petrobas, Sabancı Holding, Sinopec, Dünya Ekonomik Forumu, ICC, Transparency International, UNI Global Union gibi kurumların başkanları da yer alıyor. Böylelikle, Birleşmiş Milletlerin bu önemli inisiyatifinin Yönetim Kurulunda iki Türk görev alıyor: Güler Sabancı ve Dr. Yılmaz Argüden.

Dr. Yılmaz Argüden Global Compact’i imzalayan ilk Türk şirketi ARGE Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve UN Global Compact Türkiye Başkanı olarak geliştirdiği Sektörel Yayılım Stratejisi ve Paydaşları Kaldıraçlama Yaklaşımıyla diğer Ulusal Ağlara sunduğu en iyi uygulama örnekleriyle tanınıyor.

UN Global Compact Ofisine rehberlik etmek ve yerel ağlar arasındaki ilişkileri artırmak üzere kurulan Ulusal Ağlar Danışma Kurulu’nda Global Compact Türkiye Başkanı       Dr. Yılmaz Argüden, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Ermenistan, Makedonya, Polonya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye Ulusal Ağlarından oluşan Doğu Avrupa Ülkelerini temsilen görev yapıyor. Dr. Argüden, dünyanın diğer bölgelerini temsil eden üyeler tarafından Yerel Ağlar Danışma Kurulu Başkanı seçildi.

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Bu kapsamda, insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip belirlenmiştir.

Bugün, dünyanın en kapsamlı gönüllü platformunu oluşturan binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü,  bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek UN Global Compact’e katılmaktadır.

Türkiye’den 250’yi aşkın kurum sözleşmeyi imzalamıştır.  UN Global Compact, Türkiye’de de kurumsal sürdürülebilirlik kavram ve fikrinin yayılması ve kalkınma hedefine yönelik olarak iş dünyasıyla işbirliği yapılması açısından önemli katkılar sağlamıştır.

UN Global Compact Türkiye Ağı geliştirdiği yenilikçi Sektörel Yayılım Stratejisi ve Paydaşları Kaldıraçlama Yaklaşımı ile dünyadaki diğer ulusal ağlara örnek gösterilmektedir.

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu’nda Akkök, Anadolu Efes, ARGE Danışmanlık, Bilim İlaç, Borusan Holding, Coca Cola İçecek, Doğuş Otomotiv, Borsa Istanbul, Koç Holding, Sabancı Holding, TİSK, TSKB, TÜSİAD, Yüksel Holding, ZED Tanıtım ve Zorlu Holding’in temsilcileri yer almaktadır.

14 Şubat 2014