Türkiye’nin dünyada en iyi tanınan yönetim danışmanlık şirketiYaşam kalitesi, yönetim kalitesi ile artar Globally recognized Turkish management consulting firmImproving quality of management improves quality of life

Kurumsal Yönetişimin El Kitabı: Sürdürülebilir bir Gelecek için Sorumlu Yönetim Kurulları

ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, uluslararüstü bir bakış açısıyla iklim değişikliği ve ilişkili problemlere bir çözüm öneriyor: “İş dünyasının gelecekte yapacağı yatırımlar, sıfır karbon emisyonuyla uyumlu olmak zorunda kalacak.”

Dr. Argüden, küresel çaptaki bir çok sürdürülebilirlik girişimini değerlendirmekle beraber geleneksel olmayan bir de çözüm önerisi sunuyor:

“Problemin kökeni küresel yönetişim uygulamalarında gizli. Maalesef ne vergi sistemlerimiz, ne de teşvik mekanizmalarımız karbon emisyonlarını azaltmayı teşvik etmiyor. Üstelik küresel sorunlarla baş edebilmek için yeterli kaynaklara sahip, yetkin uluslararası kurumlar da oluşturulmuş değil.

Bu yüzden ilk yapılması gereken, çözüm üretebilecek ve yaptırım gücü olacak uluslararası kurumlara bu işi yetkelendirilmeli.

İkinci olarak yapılması gereken ise gençlere işbirliği içinde çalışmayı öğretebilmek, bu dünyada beraber yaşadığımız bilincini aşılamak ve kendi gelecekleri adına küresel karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlamak.

Üçüncü olarak da vergilendirmeden başlayarak teşvik mekanizmalarının yeniden şekillendirilmesi gerekli.”

Dr. Yılmaz Argüden, Philips, Unilever, Microsoft, Google, Apple, ING, Puma ve daha bir çok küresel şirketin Yönetim Kurullarından örneklerle zenginleştirdiği yazısını, Yönetim Kurullarının kendilerini değerlendirebilmeleri için hazırladığı Sürdürülebilirlik Checklist’i ile bitiriyor. Şirketinizin uzun soluklu olmasını istiyorsanız ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak istiyorsanız, Dr. Argüden’in söylediklerine kulak kabartmakta fayda var.

— James McRitchie’nin CorpGov.net’te çıkan incelemesi

Satın Almak için Tıklayın